ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір публічної оферти («Пропозиція»), укладений між вами та фізичною особою-підприємцем Алаторцева-Голуб Наталія Леонідівна, виписка з ЄДРПОУ № 3291513284 від 07.05.2020 року, який зареєстрований і діє відповідно до вимог чинного законодавства України (далі – «Виконавець») – з одного боку та будь якою особою, яка прийняла рішення (акцептувати) пропозицію Виконавця (далі –  «Замовник»), про надання  інформаційно-консультаційних послуг.
Даний Договір публічної оферти (далі — «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Виконавця в т.ч. за допомогою Веб-сайту, а також його відповідних доменів другого і третього рівня, надати інформаційно-консультаційні послуги Користувачам Веб-сайту.

1. СТАТУС ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ ПРИЙНЯТТЯ

1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК України»), та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.Особа (Замовник), яка здійснила акцепт оферти, набуває всіх прав і обов’язків Замовника в порядку ст. 638 ЦК України. 
1.2. Акцептом цієї Оферти є здійснення Замовником повної або часткової оплати послуг Виконавця відповідно до умов цього Договору або проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою». З моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця або проставлення галочки напроти поля «Ознайомлений із публічною офертою», цей Договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем. Ухвалення цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи, специфікою функціонування Веб-сайту, в рамках яких розміщуються ознайомча інформація про діяльність Виконавця, визнає безумовну придатність Веб-сайту для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.3. До цього Договору та використання Замовником Веб-сайту застосовується законодавство України. 
1.4. Веб-сайт — веб-сторінка, розташована на доменному імені: https://www.alatortsevaholub.com/ і керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Веб-сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Веб-сайту.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цієї Оферти є платне надання Замовнику інформаційно-консультаціяних послуг (далі – «Консультації та/або Придбання інтелектуальних матеріалів)  засобами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти в онлайн форматі (дистанційно)/офлайн (за фізичної можливості) за винагороду, що виплачується Замовником на користь Виконавця.
2.2. Консультації, що надає Виконавець, можуть містити в собі надання настройок, проведення онлайн-практик, чат-підтримок та інших елементів в залежності від обраного пакету.
2.3. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Веб-сайті різні варіації Консультацій або інших послуг, які можуть відрізнятися за обсягом, наповненню, строків і вартості. Актуальні і доступні для замовлення Консультації, їх варіації, формати, вартість розміщені на сторінках Веб-сайту.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраної Замовником послуги, яка вказується на відповідній Веб-сторінці та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд в будь-який момент в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.
3.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця чи через систему онлайн платежів, що використовуються Виконавцем. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом.
3.3. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового агента, покладаються на Замовника.
3.4. Після повної або часткової оплати кошти можуть бути повернуті Замовнику, якщо оплата була здійснена не пізніше 3 календарних днів. Якщо з моменту оплати пройшов більший строк, то повна або часткова оплата не повертається. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь консультації (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за консультацію, то Виконавець на власний розсуд має право повернути грошові кошти Замовнику.
3.5. Замовник може отримати знижку на ціну послуги. Умови надання знижки на послугу доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі послуги.

4. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою Веб-сайту або іншого веб-сайту та програмного забезпечення (ПО) шляхом надання доступу в закритий розділ Веб-сайту або іншого, закритого веб-сайту, або в інтерактивному очному форматі, виходячи із специфіки і особливостей обраного і оплаченого Замовником формату.
4.2. Дата надання послуги визначається за допомогою іншого веб-сайту, соціальних мереж або відповідного ПО. 
4.3. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник пропустив консультацію не попередивши у вказаний термін про потребу у зміні або відміні консультації. 
4.4. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу (посилання) Замовнику на онлайн-ресурс проведення консультації. Замовник додатково може отримати додаткові послуги у вигляді настройок, розстановок та інших підсилюючих ефект консультації матеріалів та заходів. Усі матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі матеріали передані Замовнику належать Виконавцю або третім особам, з якими заздалегідь узгоджені умови користування згідно чинного законодавства України.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
5.1.1. Надати Замовнику послуги відповідно до умов цієї оферти.
5.1.2. Надавати Замовнику онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. 
5.2. Обов’язки ЗАМОВНИКА:
5.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.
5.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до матеріалів Консультації, будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 50 000 гривень.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Усі права на Веб-сайт належать Виконавцеві.
6.2. Права інтелектуальної власності на матеріали, передачі Замовнику Виконавцем, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
6.2. Права інтелектуальної власності на матеріали, передачі Замовнику Виконавцем, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
6.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
6.4. Надаючи право на використання Замовнику об’єктів інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку.
7.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір у випадку виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) матеріалів публічно та (або) передання доступу третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею однієї послуги кількома особами.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.
8.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством України. Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких із своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, інших обставин, які знаходяться поза контролем сторін).
8.3. Сторонам відомо, що відповідно до Указу Президента України  № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України  запроваджено воєнний стан на всій території України. Сторони погоджуються, що запровадження воєнного стану відбулось до підписання Сторонами цього Договору та не впливає в майбутньому на виконання ними своїх зобов’язань.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ9.1. Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій передбачених п. 1.2. Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.9.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому цим Договором та інших випадках, передбачених законодавством України.
9.1. Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій передбачених п. 1.2. Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому цим Договором та інших випадках, передбачених законодавством України.
3.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця чи через систему онлайн платежів, що використовуються Виконавцем. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом.
3.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця чи через систему онлайн платежів, що використовуються Виконавцем. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України. Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до ЦК України, опублікований на Веб-сайті Виконавця.
10.2. Всі пропозиції або запитання за цим Договором слід повідомляти на електронну пошту, що вказана  у розділі 11 «КОНТАКТИ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ» Договору. 

11. КОНТАКТИ ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ

ел. пошта: n.alatorceva@gmail.com